Đăng nhập & Đăng ký
Tài khoản
0

Quy chế hoạt động

 

Quy định hoạt động của Vietbuild24h

 

1.   Nguyên tắc cơ bản

Để thực hiện sứ mệnh xây dựng một cộng đồng tiêu dùng tin cậy, Vietbuild24h.com và các đối tác cam kết hoạt động theo các nguyên tắc cơ bản sau: 

 • Phục vụ lợi ích người tiêu dùng.
 • Đảm bảo uy tín của doanh nghiệp.
 • Xây dựng cộng đồng tiêu dùng tin cậy.

Những quy định về quyền và nghĩa vụ dưới đây nhằm đảm bảo việc thực hiện các nguyên tắc này:

 

2.   Quyền và nghĩa vụ của các bên

a)   Người tiêu dùng

 

Quyền lợi

 • Được hưởng các sản phẩm/dịch vụ đúng như quảng cáo trên Vietbuild24h.com.
 • Khách hàng sở hữu Vietbuild24hcard được hưởng các ưu đãi khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ đúng như cam kết của nhà cung cấp.
 • Khiếu nại với nhà cung cấp, Vietbuild24h.com khi không hài lòng với sản phẩm để được hoán đổi, bồi thường.

Nghĩa vụ

 • Tra cứu thường xuyên những thông tin mới hoặc thay đổi về sản phẩm/dịchvu/doanh nghiệp quan tâm trên trang web Vietbuild24h.com.
 • Nếu phải di chuyển đến địa điểm uy tín để mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ, khách hàng nên tra cứu, xác minh lại các thông tin quan tâm trên trang web đề phòng những thay đổi so với lần truy cập trước đó.
 • Cung cấp cho nhà cung cấp/Vietbuild24h.com địa chỉ, số điện thoại chính xác cho việc giao hàng.
 • Cung cấp cho Vietbuild24h thông tin cần thiết để làm thẻ ưu đãi Vietbuild24hcard nếu có nhu cầu. Xuất trình thẻ ưu đãi Vietbuild24hcard khi tiêu dùng tại các địa điểm uy tín chấp nhận thẻ.

b)   Nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ

 

Quyền lợi

 • Được quảng cáo trên trang web Vietbuild24h.com nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về uy tín.
 • Được Vietbuild24h.com hỗ trợ tiếp thị sản phẩm, phát triển thương hiệu tới tất cả các khách hàng tiềm năng, đặc biệt là các khách hàng lâu năm Vietbuild24h.com.
 • Được hỗ trợ quản lý chất lượng bởi các chuyên gia của Vietbuild24h.com.
 • Được tham gia tất cả các hoạt động phát triển thương hiệu của Vietbuild24h.com (hội thảo kinh doanh, hội chợ off-line, hội nghị khách hàng VIP, … ).

Nghĩa vụ

 • Thông qua trang web Vietbuild24h.com, cung cấp cho khách hàng các thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm/dịch vụ/doanh nghiệp.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết về uy tín như sau: Sản phẩm/dịch vụ có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng như quảng cáo; phong cách phục vụ lịch sự, chân thành; giá cả cạnh tranh.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết về chế độ ưu đãi đối với khách hàng thân thiết sử dụng thẻ Vietbuild24hcard đối với sản phẩm/dịch vụ đã đăng ký.
 • Thống kê số lượng dùng thẻ thông báo lại cho Vietbuild24h.com để không ngừng cải tiến hình thức ưu đãi nhằm tìm kiếm khách hàng mới.
 • Hợp tác chân thành với các chuyên gia đánh giá uy tín của Vietbuild24h.com trong những lần kiểm tra định kỳ và đột xuất, phối hợp với Vietbuild24h.com giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

c)   Đội ngũ nhân sự của Vietbuild24h.com

 

Quyền lợi

 • Tiếp thị sản phẩm/dịch vụ/doanh nghiệp uy tín tới các đối tác tiềm năng.
 • Hỗ trợ bán hàng, cải tiến, quản lý chất lượng.
 • Đánh giá uy tín của các sản phẩm/dịch vụ/doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn của Vietbuild24h.com.

Nghĩa vụ

 • Bảo đảm uy tín của sản phẩm/dịch vụ/doanh nghiệp.
 • Bảo mật thông tin khách hàng.
 • Cập nhật thay đổi, thông tin mới về sản phẩm/dịch vụ/doanh nghiệp trên trang web.
 • Cung cấp đội ngũ chuyên gia tư vấn phát triển thương hiệu và quản lý chất lượng.
 • Phối hợp với các bên liên quan giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

3.   Điều khoản thi hành

 

Vietbuild24h.com, khách hàng của Vietbuild24h.com, Vietbuild24hcard, các cá nhân hoặc doanh nghiệp cung cấp sản phẩm/dịch vụ đồng ý cam kết thực hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ trên đây. Nếu một trong các bên vi phạm thì các đối tác còn lại có quyền khiếu nại và yêu cầu chấm dứt sự hợp tác.